Tablón de Anuncios

Tablón de Anuncios
Fechas

Curso de Bailes de Salón Infantil
06-10-2014


Horario habitual:

Martes de 17'30 a 18'30 horas. (Salón de Actos de Casa de Cultura)